02. februari 2018
De Skumkoppen hebben een nieuwe website, Wij zijn daar heel blij mee. Een website die op alle divices zichtbaar zijn.

30. januari 2018
Nog geen week later al het tweede optreden. Op woensdag 24 januari jl. was bijna het volledige koor present bij ons optreden in Wooncentrum Almenum in Harlingen.

27. januari 2018
De kop is er af oftewel het eerste optreden in 2018 is al weer een feit. Afgelopen zaterdag d.d. 19 januari waren we te gast bij het HOV in Harlingen.