De Skúmkoppen

Zeemanskoor Skumkoppen

Het Harlinger zeemanskoor "De Skúmkoppen". 

Het zeemanskoor “De Skúmkoppen” werd op 3 maart 1994 opgericht in de bekende Friese Havenstad Harlingen. Het koor is begonnen met 16 leden en een dirigent rond het biljart van een plaatselijk café.

 

In de loop der jaren is het koor uitgegroeid tot een vereniging met circa 55 koorleden.

De koorleden komen niet alleen uit Harlingen, maar ook uit Franeker, Sneek, Bolsward en Makkum oftewel uit de gehele Noordwesthoek van Friesland.

Spontaniteit en plezier in het zingen zijn de belangrijkste kenmerken van ons koor.

 

Het koor wordt begeleid door tenminste drie accordeonisten en een violist.

De muzikale leiding is vanaf 3 september 2019 in handen van de dirigent Sjoerd de Boer.