Agenda


Optredens in 2018

                                     

20 Januari                   Optreden HOV

Zaterdag                     Aanvang: 12.00 uur

                                       Locatie: Nieuwe Visserijhaven-HOV - Harlingen

                                       Gereed!

 

24 Januari                   Optreden Wooncentrum Almenum - Harlingen                

Woensdag                  Aanvang: 19.30 uur

                                       Gereed!

 

03 Maart                   Optie: Optreden Shantyfestival Joure

Zaterdag

 

25 Maart                    Optreden in Huizumer Dorpskerk - Huizum

Zondag                      Aanvang 15.00 uur

 

27 Maart                    Jaarvergadering Skúmkoppen

Dinsdag                     Aanvang: 20.00 uur

                                    Locatie:  Multicultureel centrum Het Vierkant - Harlingen

 

07 April                      Optreden opening Bruine Zeilvloot

Zaterdag                    Tijden van optreden. Tussen 12.00 - 17.00 uur

                                    Locatie: Zuiderhaven - Harlingen

 

12 Mei                         Optreden Smartlappenfestival - Oldenzaal

Zaterdag                       

 

29 Mei                           Geen repetitie ivm Avondvierdaagse!

Dinsdag

 

9   Juni                       Optie: Optreden Harlinger Straatfestival

Zaterdag                     

 

23  Juni                       Optie: Optreden Shantyfestival Dokkum

Zaterdag                     

 

26  Juni                        Laatste repetitie avond voor de zomervakantie.

Dinsdag

 

29 Juni                         BBQ Skumkoppen

Vrijdag                           

 

3-6 Aug                       Tall Ships Race - Harlingen

Vrijdag t/m
maandag            

 

01 September             Optreden Shantyfestival  Akkrum   

Zaterdag                       

 

04  September            Eerste repetitie avond na zomervakantie

Dinsdag 

                                 

08 September             Optie; Optreden Leeuwarder Shantyfestival (11e)                                

Zaterdag                       

 

15 September              Optie: Optreden Shantyfestival Sneek

Zaterdag

                                                                       

22 September              Optie: Optreden Shantyfestival Smallingerland - Drachten

Zaterdag                       

  

25  November              Kerkdienst voor Zeevarenden

Zondag                          Aanvang: 15.00 uur                                                                                           

                                        Locatie: Geref. Kerk Midlumerlaan  24 - Harlingen

                                      

08 December                Zoutsloter Kerstmarkt Harlingen.

Zaterdag                        Locatie: Doopsgezinde Kerk - Zoutsloot.

                                     

09 December                Optie: Optreden Kerstmarkt Franeker

Zondag                         

 

18 December                  Laatste repetitie avond  2018

Dinsdag

 

08 Januari                       Eerste repetitie avond 2019!

Dinsdag