Agenda


Optredens in 2018

                                     

20 Januari                   Optreden HOV

Zaterdag                     Aanvang: 12.00 uur

                                       Locatie: Nieuwe Visserijhaven-HOV - Harlingen

                                       Gereed!

 

24 Januari                   Optreden Wooncentrum Almenum - Harlingen                

Woensdag                  Aanvang: 19.30 uur

                                       Gereed!

 

24 Maart                    Crematiedienst Gerrit Kreffer (koorlid)

Zaterdag                    Gereed!

 

25 Maart                    Optreden in Huizumer Dorpskerk - Huizum

Zondag                      Aanvang 15.00 uur

                                   Gereed!

 

27 Maart                    Jaarvergadering Skúmkoppen

Dinsdag                     Aanvang: 20.00 uur

                                    Locatie:  Multifunctioneel centrum Het Vierkant - Harlingen

                                    Gereed!

 

07 April                      Optreden opening Bruine Zeilvloot

Zaterdag                    Tijden van optreden. Tussen 12.00 - 17.00 uur

                                    Locatie: Zuiderhaven - Harlingen

                                    Gereed!

 

13 April                       Opening speciaal project - Museumweek - Harlingen

Vrijdag                           Optreden van 21.10- circa 21.40 uur

                                        Locatie Drie Bruggen -Harlingen

                                     Gereed!

 

12 Mei                         Optreden Smartlappenfestival - Oldenzaal

Zaterdag  

 

18 Mei                          Optreden bij opening Harlinger Walvis fontein

Vrijdag                         Aanvang: 15.00 uur

                                      Locatie:  Willemshaven 

 

 

29 Mei                            Geen repetitie ivm Avondvierdaagse!

Dinsdag

 

9   Juni                        Optie: Optreden Harlinger Straatfestival

Zaterdag                     

 

23  Juni                       Optie: Optreden Shantyfestival Dokkum

Zaterdag                     

 

26  Juni                        Laatste repetitie avond voor de zomervakantie.

Dinsdag

 

29 Juni                          BBQ Skumkoppen

Vrijdag                           

 

4 Augustus                  Tall Ships Race - Harlingen

Zaterdag                      13.45 -14.30 en 18.45 - 19.30 uur

5 Augustus                  Tall Ships Race - Harlingen

Zondag                         14.00 en 16.00 uur

 

01 September             Optreden Shantyfestival  Akkrum   

Zaterdag                       

 

04  September            Eerste repetitie avond na zomervakantie

Dinsdag 

                                                                                   

15 September              Optie: Optreden Shantyfestival Sneek

Zaterdag

                                                                       

22 September              Optie: Optreden Shantyfestival Smallingerland - Drachten

Zaterdag      

 

18 October                   Optreden Zorgcentrum Saxenoord - Franeker 

Donderdag                  Van 19.30 -- 21.30 uur

  

25  November              Kerkdienst voor Zeevarenden

Zondag                          Aanvang: 15.00 uur                                                                                           

                                        Locatie: Geref. Kerk Midlumerlaan  24 - Harlingen

                                      

08 December                Zoutsloter Kerstmarkt Harlingen.

Zaterdag                        Locatie: Doopsgezinde Kerk - Zoutsloot.

                                     

09 December                Optie: Optreden Kerstmarkt Franeker

Zondag                         

 

18 December                  Laatste repetitie avond  2018

Dinsdag

 

08 Januari                       Eerste repetitie avond 2019!

Dinsdag