Dirigent en artistiek leider Sjoerd de Boer

Vanaf 3 september 2019 is Sjoerd de Boer als dirigent bij ons koor begonnen. Het was de bedoeling dat dit op tijdelijke basis zou zijn, maar de chemie tussen koor en Sjoerd de Boer was er onmiddellijk. Dit heeft geresulteerd in een contract voor onbepaalde tijd. De webmaster heeft onlangs op gepaste afstand gesproken met dhr. de Boer. Hierbij een samenvatting van dit gesprek. 

 

 

Op 10 juli 1946 werd Sjoerd de Boer geboren te Oosthem. Al vroeg kreeg hij muzieklessen van Jan Veninga, Gerrit Abma en Abraham (Bram) Feenstra. Op jeugdige leeftijd werd hij saxofonist bij de plaatselijke fanfare ”Hâld Moed”, waarvan hij later ook nog 34 jaar dirigent is geweest. Na het behalen van de zgn. hoofdakte aan de kweekschool te Sneek, werd hij onderwijzer en studeerde tevens aan de Muziek Pedagogische Academie te Leeuwarden. In 1973 slaagde hij voor Schoolmuziek -A en werd in dat jaar benoemd tot muziekdocent aan de Chr. Scholengemeenschap "Anna Maria van Schurman” te Franeker.

 

Vanaf dat jaar ging hij verder studeren aan het conservatorium van Leeuwarden waar hij slaagde voor het eindexamen Schoolmuziek-B. Naast de vele theoretische vakken die daartoe behoorden deed hij praktische examens bij Jan Veninga (koordirectie), Aerde Kuiper (zang) Brugt Nauta (piano) en Gerard van der Weerd (saxofoon).

 

Naast docent muziek is hij meer dan 50 jaar dirigent van fanfare orkesten in Friesland geweest en tot op de dag van vandaag nog steeds koordirigent.