Memoriam


Coen Hartogs

Harlingen

1998

Douwe Visser

Makkum

05-2000

Arie Rinsma

Harlingen

11-2000

Adriaan Verkaik 

Harlingen

03-2004

Marco Clowting

Harlingen

09-2005


Gjalt Scheepvaart

Zurich 

01-2009

Anthon Snel

Harlingen

07-2009

Wisse Groen

Leeuwarden

06-2010

Jan Wijkstra

Sneek

01-2013

Andries Kuperus

Sneek

11-2014


Harry Iedema

Joure

05-2016

Eelke de Vries

Harlingen

10-2016

Teake Postma

Harlingen

11-2017

Gerrit Kreffer

Harlingen

03-2018

Arie den Breejen

Harlingen

10-2018


Harry Ploegstra

Wijnaldum

12-2018

Lo Rijfkogel

Harlingen

03-2024

 

Siebout Poelsma

Harlingen

02-2019

Reinder Roosma

Franeker

01-2021

Gijs van Leeuwen

Harlingen

04-2021

Peter Hans

Harlingen

07-2022