Leden


Cees Amels

Makkum

1938

Karel Lugtmeier

Harlingen

1946

Jan Barkhof

Franeker

1947 

 

Hielke de Boer

Harlingen

1946

 

 

Erik de Boer

Harlingen

1943

Esger de Boer

Harlingen

1948


Klaas Bakker

Makkum

1946

Sipke Beuker

Harlingen

1950

Jaap Laan

Makkum

1949

Dennis Henskes

Harlingen

1978

Jan Deelstra

Franeker

1947

Gerrit van Drie

Franeker

1947

 


Simon van Beem

Franeker

1950

 

Hermanus Wever

Harlingen

1954

Tjerk Fokkema

Franeker

1947

 

 

Theo Goudberg

Franeker

1937

Alfred Green

Harlingen

1933

 

Bert Schut

Makkum

1953


Jan v. Houten

Harlingen

1940

Jan Anema

Harlingen

1940

 

Albert Koornstra

Makkum

1946

Geert v.d. Molen

Harlingen

1953

Henk Nak

Harlingen

1952

Jan Nieveen

Harlingen

1948


Klaas Vlietstra

Sneek

1935

Carel Meijers

Harlingen

1955

Meine Zijlstra

Dongjum

1953

 

Menne Nieuwhuis

Makkum

1951

Wiebren Rodenhuis

Franeker

1952

Solve Steinhovden

Makkum

1951


Harm Schraa

Oppenhuizen

1951

Jelle Smid

Makkum

1954

Bart Switynk

Harlingen

1940

Leo Tersmette

Harlingen

1945

Sietse Switynk

Harlingen

1943

Rein Visser

Franeker

1946


Geert Vlietstra

Sneek

1939

Hein Obbe Weever

Sexbierum

1969

Harm Wilbrink

Harlingen

1963

Tamme Wouda

Harlingen

1942

Germ Ypma

Harlingen

1947

Gerard Wijngaarden

Harlingen

1949


Tjepko Smit

Wijnaldum

1957

Hendrik Bonthuis

Makkum

1956

 

Wietse Mollema

Harlingen

1948

 

Peter Bekema

Sexbierum

1960

 

Wietse Kuipers

Franeker

1956

 

Hans Yntema

Makkum

1947

 


Ubbo Posthuma

Harlingen

1947

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Onderstaande 5 personen zijn onze enthousiaste en vakbekwame begeleiders.

Sjoerd de Boer als dirigent/artistiek leider. Wytske, Henk en Cor begeleiden ons op accordeon en Charlie op viool.

Sjoerd de Boer

Franeker

1946

Wytske Hoekstra

Franeker

1951

Charlie Senecal

Sexbierum

1945

 

Henk v. Ee

Sneek

1970

 

 

Cor Mollema

Welsrijp

1947