Leden


Cees Amels

Makkum

1938

Albert Bouma

Harlingen

1936

Jan Barkhof

Franeker

1947 

 

Hielke de Boer

Harlingen

1946

 

 

Erik de Boer

Harlingen

1943

Esger de Boer

Harlingen

1942


Klaas Bakker

Makkum

1946

Sipke Beuker

Harlingen

1950

Theunis Boonstra

Wommels

1946

Sietse Borgman

Harlingen

1964

Jan Deelstra

Franeker

1947

Gerrit van Drie

Franeker

1947

 


Auke Dijkstra

Makkum

1937

Pieter Elbers

Harlingen

1940

Tjerk Fokkema

Franeker

1947

 

 

Theo Goudberg

Franeker

1937

Alfred Green

Harlingen

1933

 

Peter Hans

Harlingen

1948

 


Jan v. Houten

Harlingen

1940

Wytske Hoekstra

Franeker

1951

Albert Koornstra

Makkum

1946

Geert v.d. Molen

Harlingen

1953

Henk Nak

Harlingen

1952

Jan Nieveen

Harlingen

1948


Harry Ploegstra

Wijnaldum

1952

Siebout Poelsma

Harlingen

1948

Lo Rijfkogel

Harlingen

1939

Theo Rinia

Makkum

1953

Wiebren Rodenhuis

Franeker

1952

Rein Roosma

Franeker

1948

 


Harm Schraa

Oppenhuizen

1951

Jelle Smid

Makkum

1954

Bart Switynk

Harlingen

1940

Leo Tersmette

Harlingen

1945

Jelte v.d. Veer

Harlingen

1941

Rein Visser

Franeker

1946


Geert Vlietstra

Sneek

1939

Hermanus Wever

Harlingen

1954

Harm Wilbrink

Harlingen

1963

Tamme Wouda

Harlingen

1941

Germ Ypma

Harlingen

1947

Meine Zijlstra

Dongjum

1953Deze fotolijst is nog niet compleet. Van 15 leden/muzikanten hebben wij nog geen foto. De komende tijd worden de leden nog aan deze pagina toegevoegd.