Een warm optreden in Almenum

Het is al weer een paar jaartjes geleden dat we hebben opgetreden in Verzorgingshuis Almenum te Harlingen. Maar op zaterdag d.d. 28 oktober mochten we weer aan de bak. De organisatie was in handen van de Stichting Zonnebloem welke met behulp van veel vrijwilligers altijd leuke activiteiten voor de senioren op de rails zet.

Met een "uitverkochte zaal" en met een "warme" sfeer, de thermostaat stond op 25 gr., beloofde het een tropisch muzikaal optreden te worden. (Kennelijk is het gastarief in Almenum goedkoop). De ramen stonden open en we hadden het zweet op de kop, maar gezongen werd er en hoe. De gezongen liederen werden "netjes" aangekondigd en uitgelegd zodat de toehoorders wisten waar het verhaaltje over ging. Wordt meestal wel als prettig ervaren als men de buitenlandse taal niet helemaal machtig is. Vanwege afwezigheid van enkele solozangers was het liedjes programma hier en daar op de valreep aangepast. Ook werden er ter plekke op verzoek enkele liedjes ingepast. We zijn "zo flexibel als een tafelpoot" en kunnen snel improviseren. De klant is koning! Het publiek genoot, ook in Almenum en het koor was aardig op dreef. Zelfs West Zuid West bleef keurig binnen de muzikale lijntjes zoals het betaamt. Ook dit optreden kon als zeer geslaagd in de boeken worden genoteerd.

Reactie schrijven

Commentaren: 0