De interkerkelijke Visserijdienst

Het is al een jarenlange traditie dat op de zondag na de Visserijdagen in Harlingen er een interkerkelijk visserijdienst wordt gehouden. En als het weer mee zit dan liefst in de vorm van een openluchtdienst. Nou het weer zat dus mee. De dienst werd gehouden op zondag 3 september jl. en ons koor was wederom gevraagd om haar medewerking te verlenen bij voornoemde dienst. Er zitten in het repertoire van ons koor diverse liederen die prima bij de liturgie van een kerkdienst passen. In dit geval was het thema van de dienst "thuiskomen". In overleg met de dominee werden de volgende liederen gekozen, namelijk Syn leafde foar see, Isle off hope en de Haven van rust. De brassband van Het Leger des Heils verleende ook haar muzikale medewerking ter ondersteuning van de voor iedereen toegankelijke visserijdienst. De locatie was voor de opvolgende keer weer vlakbij de Sasbrug/sluis naast de Poffertjeskraam. Een mooie plek en voor iedereen bereikbaar. Dit keer waren er weer meer bezoekers dan in het voorgaande jaar. Ons koor was met meer dan 40 koorleden present. Tijdens de dienst werden onze gekozen liederen met overgave gezongen. Maar ook de leden van de brassband speelden ondanks de vakantie bezetting met overtuiging. Het preekje van de dominee ging er in zoals Gods woord in de bekende ouderling. Na drie kwartier werden we allemaal in gezegende toestand door de dominee naar huis gezonden. Ook dit muzikale klusje bleek in goede aarde  te vallen en is voor herhaling vatbaar aldus ook de dominee. Al met al een geslaagd weekend.

Reactie schrijven

Commentaren: 0