Van Oud naar een Nieuw jaar!

Afgelopen jaar hebben we vanaf eind april jl. geen nieuws meldingen meer gedaan.  Maar we hadden wel een actief koorjaar ondanks het feit dat er geen verhaaltjes over zijn geplaatst op onze site. De verslaglegging van de koor aktiviteiten werd daarentegen breed uit gemeten in ons clubblad het Skúmkopke. Ook de repetities werden tot in het najaar minitieus door een van onze zangers op humoristische wijze verslagen en via de groepsmail rondgestuurd naar de koorleden. In dit nieuwe jaar hopen we de belevenissen van ons koor wel weer zoveel mogelijk op onze website te melden zodat alle volgers en belangstellenden up to date op de hoogte zijn.

 

Optredens.

We hebben in 2022 weer diverse mooie optredens achter de muzikale kiezen kunnen stoppen.  In totaal is het koor elf keer in actie geweest. In vogelvlucht en kort samengevat hierbij de optredens van het afgelopen jaar.

Op 9 april,  meestal het eerste buiten optreden, bij de opening van de Bruine Zeilvloot op de Zuiderhaven. Altijd veel volk op de been en een gezellige sfeer met veel historische zeilschepen langs de kades.

Op 4 mei voor ons koor de eerste medewerking bij de Dodenherdenking voor zeevarenden in Harlingen. De organisatie (gemeente Harlingen) was enthousiast over ons koor en de voorgedragen liederen waren passend bij de sfeer en omstandigheden. Dus voor herhaling vatbaar zoals is toegezegd. 

Op 10 mei trad ons koor op bij de Recreatie en Dagzorg boerderij Slachtehiem te Lollum vanwege het 15 jarige bestaan. De klanten, het personeel en De Skúmkoppen zorgden met elkaar voor een gezellige  muzikale middag waar alle betrokkenen van hebben kunnen genoten. Op 21 mei  waren we met een grote afvaardiging present bij het Shantyfestival in De lange straat te Winschoten. Efkes buiten Friesland, helemaal in Groningen. De straat deed haar naam in de praktijk eer aan! Het was een aardige tippel van begin tot eind. Ook hier zorgden we voor muzikaal vertier en vielen we op tussen de andere koren. Men had daar alles prima georganiseerd.   

Op 5 juni was het koor actief tijdens Kunst Art 2022 in het sfeervolle Makkum. Altijd een succes met veel toeristen erbij.

Op 14 juli  trad het koor op bij twee verzorginghuizen in Harlingen aan de vooravond van het begin van de inmiddels bekende TSR (Tall Ship Race).  Een armada van vergane en historische glorie met oude zeilschepen in de Harlinger havens. De optredens werden door de bewoners zeer gewaardeerd en de sfeer van vroeger kwam bij menigeen weer  boven borrelen. Weer veel toehoorders even blij gemaakt met een muzikaal moment van plezier. 

Op 16 juli onze muzikale bijdrage tijdens een tweedaags shantyfestival bij het TSR evenement in Harlingen. (Een keer in de vier jaar inmiddels.) Locatie op de Zuiderhaven. Drommen volk natuurlijk, oftewel veel liefhebbers en toehoorders. Dus over belangstelling niet te klagen! 

In augustus zouden we op twee verschillende data optreden aan boord van cruiseschepen die Harlingen aan zouden doen. Helaas werden de koersen twee keer verlegd waardoor we als koor de boot  letterlijk misten!   

Maar op 3 september konden we ons weer laten horen bij de gebroeders Anker & Anker tijdens het shantyfestival in Akkrum (voor ons om de twee jaar). Inmiddels voor ons koor een jarenlange traditie waar we tot op heden altijd van de partij zijn en met veel plezier ons repertoire ten gehore brengen. Altijd een gezellig boel daar in Akkrum.    

Op 4 september mocht ons koor met een aangepast repertoire medewerking verlenen bij een Oecomenische kerkdienst tbv de Visserijdagen. Ditmaal nabij de Tjerk Hiddes sluizen op het Havenplein te Harlingen. Een open luchtdienst en gelukkig met goed weer. Deze dienst wordt altijd vlak na de  jaarlijkse Harlinger Visserijdagen gehouden. En ook hier waren de toehoorders en de organisatie onder de indruk van ons koor. (In de kerk had het zeker nog veel mooier geklonken vanwege het akoestische effect van het gebouw). Ook dit optreden was voor het koor een mooie opsteker. 

Op 10 september met een aardige afvaardiging naar Leeuwarden om mee te doen aan het Leeuwarder Shantyfestival. Door een miscommunicatie tussen de ondernemersclub van winkeliers en de organisatie van het festival stond ons koor gepland voor een optreden terwijl er een modeshow op dezelfde locatie zou plaatsvinden. Na enige discussie was ons koor zo soepel om wat op te schuiven zodat de dubbele geplande activiteiten alsnog plaats konden vinden. Te midden van een braderie konden wij ons als koor staande houden en zorgen voor een stukje muzikaal entertainment voor de bezoekers van de braderie. Volgende keer misschien een andere locatie om beter tot ons recht te komen wellicht? Het zit  niet altijd helemaal mee.

Op 19 oktober  werden de patienten uit De Batting in Harlingen verblijdt met een optreden van de Skúmkoppen. Nog een tegoed vanwege het Tall Ship Race evenement in juli jl. Ook hier werden de mensen weer even vrolijk en blij gemaakt door het koor. Het blijft altijd een dankbare taak om mensen even een stukje van geluk te bezorgen en de misere te vergeten.  Voldoening is de beloning! 

In december was het de bedoeling om in Franeker en Harlingen op de Kerstmarkten  te zingen. Maar Franeker was al volgepland en voor Harlingen was het buiten zingen vanwege de weersvoorspellingen niet aantrekkelijk helaas. Ook voor de Lichtjestocht in Harlingen een week voor de Kerst was een buitenoptreden vanwege de weersomstandigheden niet aantrekkelijk. Dus drie optredens in december werden helaas niet gerealiseerd. Al met al kunnen we toch terugblikken op een positief jaar. 

 

Repetities.

Hoewel we als koor over een groot repertoir beschikken is afgelopen jaar bewust gekozen om een beperkt repertoir te oefenen en te gebruiken bij de optredens. Met name de kwaliteit van de te zingen liederen is de doelstelling en niet de hoeveelheid liederen is waar het koor zich op moet focussen.Het repeteren van een geselecteerd repertoire wordt iedere dinsdagavond in Het Vierkant serieus maar doorspekt met de nodige humor doorgenomen. De repetities worden tot nu altijd goed bezocht. Zingen is een plezierige en ontspannen bezigheid getuige de grote wekelijkse opkomst.  Ook het sociale onderlinge contact is hierbij een belangrijke factor voor menig koorlid.

 

Koorbezetting. Afgelopen zomer moesten we als koor helaas te vroeg afscheid nemen van onze "koor fotograaf" Peter Hans.  Peter nam tijdens optredens en andere kooractiviteiten veel foto's. Dankzij Peter zijn er veel herinneringen aan mooie koormomenten opgeslagen met dank voor zijn nalatenschap! 

Ook het afscheid nemen van koorleden wegens overlijden of een hoge leeftijd met steeds meer gebreken hoort bij het koor. Desondanks kwamen er toch weer diverse nieuwe leden bij en zitten we weer op een koorsterkte van over de vijftig leden. ''Soms zit het mee en soms zit het tegen".  Met een positieve instelling zullen we als koor voorlopig nog jaren vooruit kunnen.

 

Samengevat en bijgepraat oftewel u als lezer bent weer helemaal bij na het lezen van het jongste nieuws over De Skúmkoppen wat het jaar 2022 betreft!

Het vervolg begint in 2023.

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0