Eerste repetitie en nieuwjaarsborrel in 2020

Op dinsdag 7 januari jl. zijn de Skúmkoppen weer opgestart met hun eerste repetitie in het jaar 2020.  Op enkele leden na, ziekte en vakantie, was bijna iedereen present.

De voorzitter opende met een kort  nieuwjaarswoordje en sprak de wens uit dat we er met elkaar, zie het afgelopen jaar, weer een mooi, gezond en muzikaal jaar van mogen maken. Een leuke binnenkomer op deze avond was de aanmelding van een nieuw koorlid. Een mooie start van het jaar. De dirigent maakte daarna bekend dat we ons dit jaar gaan focussen op een zestig tal uitgekozen liederen met wellicht hier en daar wat nieuws erbij. Ook de bladmuziek zal waar nodig worden aangepast om het overzichtelijker te maken voor alle secties en de archivaris.  Hierna werden een paar liederen doorgenomen om te checken of het koor nog muzikaal op het juiste niveau zat. De kwaliteit was er nog en het enthousiasme voor het zingen eveneens.  Na deze korte repetitie was het tijd voor de nieuwjaarsborrel en het bijpraten na de kerstvakantie.

Op de eerstvolgende repetitie gaan we er weer voor honderd procent tegenaan. We zullen zien wat 2020 ons gaat brengen.

Reactie schrijven

Commentaren: 0