Kerkdienst voor zeevarenden

Het zeemanskoor De Skúmkoppen verleent inmiddels ook al jaren haar muzikale en vocale medewerking aan deze kerkelijke viering. Tijdens de dienst wordt stilgestaan bij de zeelieden die op zee hun werk doen. Maar ook wordt stilgestaan bij de mensen die op zee zijn overleden door wat voor oorzaak dan ook. De voorgangster hield een overweging over Jezus die over het water liep en Petrus die zijn voorbeeld volgde maar zijn vertrouwen verloor en bijna zou verdrinken. Het  Bijbelse verhaal werd op een bijzondere en realistische manier door de vrouwelijke dominee vertolkt en stemt tot nadenken hoe we als mensen in het leven staan. De Skúmkoppen onder leiding van dirigent Sjoerd de Boer zongen op gepaste wijze diverse zeemansliederen en shanties, zoals The Rose of Allendale, Fiddler's Green, the Grey Funnel Line, The Grimsby Lads, Syn leafde foar sea, See ,see,do wide see, en natuurijk De Haven van rust. Ook The Pilot en het Kroatische liedje Polegala ontbraken niet op het repertoire. Na de zegen van de dominee werd de dienst informeel afgesloten met koffie en koek. Deze zondagmiddag was voor de meeste bezoekers maar ook voor De Skúmkoppen een welbestede  en zinvolle middag.

Reactie schrijven

Commentaren: 0