Afscheid van een gepassioneerde dirigente

In de nazomer van 2016 startte Lesley Joosten na het vakantie reces van het koor haar dirigenten functie. Een vrouw met een ambities die met veel enthousiasme, ondanks haar tengere postuur, het zeemanskoor tot uitstekende prestaties wist te brengen. Haar uitstraling en  muzikale leiding zorgden ervoor dat het koor nog beter presteerde dan voor mogelijk werd gehouden.  Zingen is emotie met zachtjes, ingetogen  en dan weer  luider zingen. Het vertellen van een verhaal en dat is in alle talen het zelfde.

Het koor heeft twee en een halfjaar van haar mogen genieten en zij andersom van het koor. Met gemengde gevoelens hebben we op 11 december jl. op gepaste wijze afscheid van haar genomen,  met dank voor wat zij ons op het muzikale vlak heeft bijgebracht. Zij zal de komende maanden in Canada bij haar familie vertoeven en daarna misschien weer in Harlingen terug keren. Maar dit laatste is niet zeker. Vandaar dat het koor op zoek is gegaan naar een nieuwe dirigent. 

Vanaf 8 januari a.s. zal Jacob Sijtsma als  nieuwe dirigent van ons koor het stokje van Lesley gaan overnemen. We wensen Jacob veel succes.

Reactie schrijven

Commentaren: 0