Gepast optreden bij kerkdienst voor zeevarenden

Inmiddels een verworven traditie. Tijdens de jaarlijkse kerkdienst voor zeevarenden in Harlingen is het zeemanskoor De Skúmkoppen hierbij aanwezig. De door het koor gezongen liederen worden afgestemd op de liturgie en geven duidelijk het juiste gevoel weer wat past bij deze kerkdienst en het thema waar het om draait. De kerkgangers waarderen het optreden en waren ook dit keer weer vol lof over het zeemanskoor mede met dank aan de enthousiaste dirigente Lesley Joosten.

Reactie schrijven

Commentaren: 0