Jaarvergadering van De Skúmkoppen

Tijdens de jaarvergadering werden diverse onderwerpen behandeld zodat de koorleden weer volledig op de hoogte zijn van wat zich binnen het koor afspeelt en hoe het er voor staat.  De onderwerpen die werden besproken zijn onder anderen; de notulen van de vorige jaarvergadering, het secretarieel jaarverslag, het financieel jaarverslag van de penningmeester, het verslag van de kascommissie, de jaarplanning; optredens en andere activiteiten, de uitslag van een 5 jaarlijks terugkerende enquête over koor zaken, het verslag van de muziekcommissie, uitreiking van de muziekstandaard aan een koorlid die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt, presentatie van de nieuwe website van het koor, bestuursverkiezingen, aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement en natuurlijk de rondvraag. Als er door een koorlid staande de vergadering een onderwerp wordt ingebracht, wordt er over gediscussieerd en indien nodig democratisch over gestemd of als bestuurlijk te bespreken agendapunt opgevoerd.

Note: Bij het agendapunt bestuursverkiezingen waren er twee koorleden die de twee openstaande vacatures in het bestuur, met goedkeuring van de aanwezige koorleden, invulden. Het bestuur is nu weer op volle sterkte. 

Na sluiting van de vergadering werd in het derde blokje van deze nuttige avond onder het genot van enige vochtige versnaperingen nog wat na gepraat zoals te doen gebruikelijk.

Reactie schrijven

Commentaren: 0